Kalendarium

 1287 r.

książę gdański Mściwój II funduje parafię w Białym Borze;


1374 r.

powstanie wsi Grabowo i pierwszego kościoła katolickiego;


1381 r.

powstanie wsi Brzeźnica;


1382 r.

nadanie praw miejskich przez Wielkiego Mistrza Zakonu Konrada Zollnera von Rotenstein;


1385 r.

powstanie wsi Kaliska;


1395 r.

potwierdzenie lokacji miasta przez Wielkiego Mistrza zakonu Konrada Zollnera von Rotenstein; miasto lokowano na prawie chełmińskim;


1408 r.

pożar miasta; Wielki Mistrz Urlich von Jungingen odnawia przywileje lokacyjne; wobec zniszczenia posiadłości proboszcza w mieście nadał proboszczowi Białego Boru Piotrowi Malczanowi wieś Biskupice;


1410 r.

przymierze księcia słupskiego Bogusława VIII z Zakonem; pożar Białego Boru – spłonął kościół;


1433 r.

husyci dokonują grabieży miasta;


1466 r.

w wyniku pokoju Toruńskiego Biały Bór wraca do Polski; król Kazimierz Jagiellończyk odnawia przywileje nadane przez Zakon;


1522 r.

przywileje potwierdza król Zygmunt August a w 1578 r. król Stefan Batory;


1640 r.

występuje spór między ewangelikami i katolikami w wyniku którego zastrzelono proboszcza Simona Martina i nauczyciela Kutnera;


1645 r.

król Władysław IV wysyła do Białego Boru królewskiego komisarza, który po zbadaniu sprawy nakazuje mieszczanom białoborskim, którzy zniszczyli kościół, wybudowanie i wyposażenie świątyni w ciągu czterech lat;


1655 r.

wielki pożar miasta i kościoła;


1656 r. – 1657 r.

przybywają wojska szwedzkie;


1685 r.

wybudowano kościół w Sępolnie Wielkim;


1693 r.

wybudowano kościół w Sępolnie Małym;


1698 r.

urodził się w Grabowie Adam Stanisław Grabowski-Gotzendorff – syn Adama Grabowskiego – katolika i Barbary Zofii Kleist – luteranki; ustanowiony w 1733 r. biskupem tytularnym Nikopolis, sufraganem poznańskim; 1736 r. biskupem chełmińskim; w 1739 r. biskupem włocławskim, a w 1741 r. księciem biskupem warmińskim;


1711 r.

epidemia „czarnej śmierci”;


1721 r.

biskup Adam Stanisław Gotzendorff – Grabowski z Grabowa zwraca kościół katolikom;


1757 r.

w Białym Borze kwaterują oddziały rosyjskie;


1765 r.

spalono kościół ewangelicki, odbudowany 3 lata później;


1765 r.

wielki pożar miasta, w czasie którego został zniszczony dokument lokacyjny miasta. Król Stanisław August Poniatowski odnowił i potwierdził prawa Białego Boru;


1772 r.

pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej – Biały Bór wchodzi w skład państwa pruskiego – wojska pruskie zajęły miasto, utworzono magistrat, konfiskata królewszczyzn i dóbr kościelnych;


1796 r.

odtąd kościół katolicki prawie nie jest używany ze względu na groźbę zawalenia;


XIX w.

wybudowano kościół w Kołtkach;


1806 r. – 1807 r.

Biały Bór staje się terenem działań wojsk napoleońskich;


1818 r.

katolicy domagają się od władz miejskich odbudowy kościoła;


1820 r.

parafia Biały Bór staje się filią parafii w Koczale;


1878 r.

wybudowano i poświęcono obecny kościół pw. św. Michała Archanioła;


1919 r.

w wyniku Traktatu Wersalskiego Biały Bór został przydzielony Republice Wajmarskiej i III Rzeszy;


lata 20. XX w.

wybudowano kościół na cmentarzu w Białym Borze;


1930 r.

Dobroczynne Towarzystwo św. Bonifacego buduje w Gotowie nową świątynię pw. Św. Andrzeja Apostoła;


1945 r.

ewakuacja ludności cywilnej w miesiącu styczniu; do czerwca władzę sprawuje radziecka komendantura; od maja rozpoczyna pracę pierwszy burmistrz Białego Boru Leon Czerno-Żołądek;


1945 r.

Biały Bór obsługiwany przez parafię w Brzeziu jako kościół filialny a czasowo przez parafię Wierzchowe Stare;


1954 r.

ks. proboszcz parafii Brzezie, Ks. H. Paruzeł, rozpoczął wznoszenie murów w celu powiększenia;


1954 r.

mieszkańcy Białego Boru ufundowali figurę Matki Bożej. stojącą na placu przy kościele św. Michała;


1957 r.

w kościele pw. Narodzenia NMP – w kaplicy cmentarnej utworzono cerkiew greckokatolicką;


1974 r.

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Ignacy Jeż eryguje parafię przy kościele pw. Św. Wojciecha B.M. w Sępolnie Wielkim z siedzibą w Białym Borze. Kościołami filialnymi zostały: pw. św. Stanisława B.M. w Kołtkach, pw. NSPana Jezusa w Sępolnie Małym, pw. św. Andrzeja w Grabowie i pw. św. Krzyża w Drzonowie;


1974 r.

Ks. Tadeusz Grygorowicz ustanowiony administratorem nowoutworzonej parafii w Sępolnie Wielkim z siedzibą w Białym Borze;


1975 r.

ks. Marian Leśniewski mianowany administratorem kościoła parafialnego;


1976 r.

ks. Andrzej Krupczyński mianowany administratorem parafii;


1980 r.

Biskup Koszalińsko – Kołobrzeski zmienia nazwę Parafii Sępolno Wielkie z siedzibś w Białym Borze na Parafię Biały Bór, kościół pw. Św. Michała Archanioła zostaje kościołem parafialnym a kościół pw. Św. Wojciecha B.M. w Sępolnie Wielkim zostaje kościołem filialnym;


1991 r.

ks. Zbigniew Krawczyk mianowany proboszczem w Białym Borze;


1994 r.

ks. Andrzej Bujar mianowany proboszczem parafii;


1997 r.

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Marian Gołębiewski powołuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Białym Borze;


2000 r.

ks. Józef Barańczuk mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Białym Borze;


27.10.2000 r.

Powstaje „Caritas” Parafii;


18.02.2001 r.

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Marian Gołębiewski konsekruje kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Białym Borze nadając mu tytuł kościoła parafialnego; 23.04.2001 r. dokonuje też zmiany wezwania parafii z pw. Św. Michała Archanioła na pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski a 3.05.2001 r. kościół pw. Św. Michała Archanioła zostaje kościołem pomocniczym parafii.

 

rozpoczęcie prac budowlanych na nowej plebanii na Pl. Jana Pawła II

prace przy sali i kaplicy w kościele parafialnym

r. 2002. remont kościoła pomocniczego p.w. św. Michała Archanioła w Białym Borze: wymiana  dachu, chóru , podsufitówki, malowanie wnętrza

r. 2003 – renowacja zabytkowych rzeźb aniołów z kościoła św. Michała / przechowywanych w kościele parafialnym/;

– wymiana dachu na kapicy przedpogrzebowej w Sępolnie Wielkim;

r. 2004 – renowacja zabytkowych rzeźb biskupów z kościoła św. Michała / przechowywanych w kościele parafialnym/;

– remont dachu na kościele filialnym pw św Stanisława Bpa M w Kołtkach

r. 2006 – renowacja zabytkowej chrzcielnicy z kościoła filialnego pw. św. Wojciecha w Sępolnie Wielkim;

– założenie nowej podsufitówki w kościele filialnym pw. św Stanisława w Kołtkach

r. 2007 – renowacja zabytkowego ołtarza z kościoła pomocniczego św. Michała Archanioła w Białym Borze;

renowacja zabytkowej chrzcielnicy z kościoła pomocniczego  św. Michała Archanioła w Białym Borze;

r.2008 – renowacja zabytkowego ołtarza z kościoła pomocniczego pw. św. Michała Archanioła w Białym Borze;

– na Placu Jana Pawła II  postawiono obelisk -pomnik Orła Białego i Pokój Tobie Polsko.

r. 2009 – renowacja zabytkowej ambony z kościoła pomocniczego św Michała Archanioła w Białym Borze;

rozpoczęcie wymiany ogrodzenia cmentarza  parafialnego i Placu Jana Pawła II

r, 2010 – wymiana pokrycia dachowego na kaplicy pw. Narodzenia NMP w Białym Borze;

remont  i ocieplenie zakrystii kościoła parafialnego

na placu Jana Pawła II postawiono obelisk ku czci pomordowanych i zaginionych w czasach totalitaryzmów stalinowskiego i hitlerowskiego;