Kołtki

KOŁTKI KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. STANISŁAWA BPA I M.

Msza św. w niedzielę o godz. 10:30

Odpust: 8 maj