Ministranci

Ministrant – powinien być osobą zdyscyplinowaną i odpowiedzialną. Jego niebagatelnym obowiązkiem jest uczestnictwo w każdej świątecznej i okazjonalnej Mszy św. w parafii oraz uczestnictwo w swoich dyżurach (jeden raz w tygodniu i w niedzielę).

10 przykazań ministranta.

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.